Teun & Toeverlaat verzorgt trainingen op maat om de communicatie en samenwerking binnen teams te verbeteren.

Wat de ontwikkelwens ook is, de onderstaande thema’s komen altijd impliciet of expliciet aan bod. Ik voel snel aan waar het team zich op deze thema’s bevindt en wat de blokkades en kansen zijn. Ik sta open, ben nieuwsgierig en scherp in observaties en aanpak. Zo help ik teams te groeien in hun passie en potentie.

Ik ben benieuwd naar jou en je team. Ik spreek graag vrijblijvend af om te horen wat de ontwikkelwens van je team is.

Teun & Toeverlaat werkt met jullie aan de volgende thema’s:

Binnen de teamontwikkeling heeft ieder teamlid ook zijn persoonlijke ontwikkeling. Ik stimuleer en motiveer mensen om vanuit hun comfort zone hun learning zone in te stappen. Zodat ze zichzelf met vertrouwen en nieuwsgierigheid kunnen ontwikkelen.

Dit begint bij zelfinzicht. Inzicht in eigen vaardigheden en in gedrag. Wat zijn kwaliteiten? Welke valkuilen kom je tegen? En waar liggen uitdagingen? Maar het begint ook in motivatie: Waarom doe je wat je doet? Wat vind je belangrijk?

Ik help om de vertaling naar de praktijk te maken, zodat de inzichten van de trainingen, direct toe te passen zijn op de werkvloer .

Een essentieel onderdeel van samenwerken in een team is (onderling) vertrouwen. Vertrouwen doordat je elkaar kent en begrip hebt voor elkaar. Pas als er vertrouwen is, wordt er tegen in plaats van over elkaar gesproken. Het wordt makkelijker om fouten bespreekbaar te maken en hulp aan elkaar te vragen.

Een groot deel van de problemen waar teams ‘boven water’ tegen aanlopen, vinden vaak ‘onder water’ hun oorsprong.

Een bevlogen en effectief team kenmerkt zich door open communicatie. Verwachtingen zijn duidelijk en ook gevoelige onderwerpen zijn bespreekbaar. De teamleden zijn in staat om elkaar op een open en constructieve manier feedback te geven. Dat kan alleen als de teamleden de vaardigheden hebben voor open communicatie en, belangrijker, als er een goede feedbackcultuur is. Hoe gaat het team om met het geven en ontvangen van feedback? Wat is de norm? Voelt iedereen het belang van feedback en is er vertrouwen om elkaar aan te spreken en fouten toe te geven? Ook belangrijk is de aandacht voor het uitspreken van de positieve punten naar elkaar. Kent jouw team de kracht van openheid?

Als trainer en als mens probeer ik om bij mezelf en bij anderen pure authenticiteit te bereiken. Met beide benen op de grond werk ik naar een doel. Dit doe ik met veel aandacht en openheid. Vanuit vertrouwen en met een oordeelvrije blik.

Wat anderen zeggen over Trainingen: